Op vakantie, wat dan

Overlijden tijdens uw vakantie of verblijf in het buitenland.

Als een naaste in het buitenland overlijdt, moet u veel regelen. Medewerkers van de ambassade of het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) kunnen u helpen.
 

Uw reisgenoot overlijdt in het buitenland
 

Is uw reisgenoot tijdens een (zaken)reis overleden? Dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u zich bevindt geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land dat er wel vertegenwoordigd is. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie.

Is uw naaste tijdens een verblijf in het buitenland overleden? Bel dan met BZ: 070 – 348 47 70.
 

Registreren overlijden bij lokale autoriteiten
 

Als uw reisgenoot, metgezel, familielid of collega in het buitenland is overleden, moet u het overlijden laten registreren bij de lokale autoriteiten, bijvoorbeeld het gemeentehuis. U krijgt dan een overlijdensakte. Ook zijn er een aantal consulaten waar u het overlijden kunt laten registreren. Het gaat om de consulaten van: Abu Dhabi, Bagdad, Damascus, Islamabad, Kabul, Koeweit, Peking, Riyadh, Seoel, Teheran en Tokio.

De buitenlandse overlijdensakte is ook geldig in Nederland, mits deze de noodzakelijke legalisaties bevat. Desgewenst kunt u deze buitenlandse akte laten inschrijven bij de Dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.

Ook kunt u een laissez-passer aanvragen. Dit document heeft u nodig om het lichaam van de overledene terug naar Nederland te brengen. Als de lokale autoriteiten geen laissez-passer afgeven, kan de Nederlandse ambassade hierin bemiddelen.

Bij overlijden buiten Nederland aan boord van een Nederlands zeeschip moet een tijdelijke overlijdensakte worden opgemaakt door de gezagvoerder van het schip. Hij stuurt een afschrift hiervan naar de afdeling burgerlijke stand van de gemeente Den Haag, die de definitieve overlijdensakte opmaakt.

Nabestaanden informeren bij overlijden
Wanneer bij een ambassade bekend wordt dat een Nederlander in het buitenland is overleden, informeert de ambassade het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in Den Haag. Als de nabestaanden nog niet op de hoogte zijn gebracht van het overlijden, vraagt het ministerie aan de Nederlandse politie dit te doen.

BZ doet er alles aan om dat te zorgen dat de familie als eerste op de hoogte is van het overlijden. Helaas is het niet altijd te vermijden dat de media eerder berichten over het sterfgeval.

Nabestaanden beslissen over stoffelijk overschot
De nabestaanden beslissen wat er moet gebeuren met het stoffelijk overschot. Ze hebben de keuze uit 2 mogelijkheden:

hun naaste naar Nederland over laten brengen voor een uitvaart;
hun naaste in het buitenland begraven of cremeren.
BZ geeft de wensen van de nabestaanden door aan de ambassade of het consulaat. De ambassade laat weten of de wensen uitvoerbaar zijn. In sommige landen is crematie bijvoorbeeld verboden.

Begrafenis of crematie in het buitenland
Als de nabestaanden kiezen voor een begrafenis of crematie in het buitenland, dan kan de ambassade een lijst geven van lokale begrafenisondernemingen met een schatting van de kosten.

Lichaam naar Nederland overbrengen voor uitvaart
Als de nabestaanden een uitvaart in Nederland willen, dan is het belangrijk om te weten of de overledene wel of niet verzekerd was.

Wel een reisverzekering
Als de overledene een reisverzekering had, schakelt de ambassade de alarmcentrale van de verzekering in. De alarmcentrale zorgt dat het lichaam naar Nederland wordt overgebracht. De reisverzekering dekt de kosten. De alarmcentrale werkt daarbij samen met de Nederlandse ambassades of consulaten.

Geen reisverzekering
Als de overledene geen reisverzekering had, moeten de nabestaanden de kosten betalen voor het vervoer naar Nederland. Voor vervoer zijn deze stappen nodig:

De lokale begrafenisondernemer maakt het lichaam gereed voor vervoer.
De lokale begrafenisondernemer geeft een verklaring af waarin staat dat hij voldaan heeft aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van stoffelijke overschotten.
De lokale autoriteiten verstrekken op basis van de verklaring van de begrafenisondernemer een laisser-passer.
De lokale begrafenisondernemer neemt contact op met de luchtvaartmaatschappij en zorgt dat het lichaam op de luchthaven komt.
De nabestaanden in Nederland schakelen een uitvaartonderneming in die het lichaam op de luchthaven ophaalt.
Als de familie van een overledene zonder reisverzekering de kosten voor het overbrengen naar Nederland niet kan betalen, wordt het lichaam in het buitenland begraven of gecremeerd. Dit gebeurt volgens plaatselijke gewoonten. De plaatselijke autoriteiten betalen dan voor de uitvaart. De familie kan bij BZ gegevens krijgen over de datum van de begrafenis of de crematie, het nummer van het graf en het adres van de begraafplaats.

Hulp van ambassade
De medewerkers van de ambassade, het consulaat en BZ proberen de nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan. Zij houden contact met de nabestaanden tot het moment dat de overledene naar Nederland is overgebracht of in het buitenland is begraven of gecremeerd. Soms kan het lang duren voordat het lichaam van een overledene wordt vrijgegeven. Ook plaatselijke gewoonten en taal kunnen in de weg zitten.

Ongeval of misdrijf
Als het overlijden het gevolg is van een ongeval, misdrijf of als er twijfel bestaat over de doodsoorzaak, dan kan de ambassade of het consulaat een kopie opvragen van het medisch rapport, het sectierapport of het politierapport. Hieraan kunnen voor de nabestaanden kosten verbonden zijn.

De ambassade kan een mogelijke misdaad niet zelf onderzoeken, omdat de ambassade zich moet houden aan plaatselijke wetgeving en geen opsporingsbevoegdheid heeft.

Kosten crematie, begrafenis of vervoer
De ambassade betaalt niet voor de crematie, begrafenis of vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland. De ambassade kan wel ondersteuning bieden door contact op te nemen met nabestaanden in Nederland voor financiële hulp.

bron: rijksoverheid.nl
Cookie instellingen